Säker digital kommunikation

SDK (Säker digital kommunikation) är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Det är ett säkert alternativ till fax och vanliga brev.

service och support optosweden
Hem/SDK
Skicka e fakura

Godkänd Accesspunktsoperatör inom SDK

Crediflow är en Plattformsgodkänd accesspunktsoperatörer. Vår Accespunkt är en molnbaserat tjänst där vi ansvarar för drift, underhåll, uppdateringar samt uppdaterar vår tjänst enligt DIGGs krav och riktlinjer.

Plattformsgodkänd accesspunktsoperatör

Accesspunktsoperatör

Crediflow AB

Datum för godkännande

2022-06-29

Transportmodeller

Bas och Utökad bas


Vad är SDK (Säker digital kommunikation)?

Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer i offentlig sektor, i handläggningen av ärenden och beslut. Ofta handlar det om sekretessklassad information som vårdplaner, behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga och utdrag ur belastningsregistret. I brist på säkrare alternativ används ofta fax eller vanliga brev, särskilt inom hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Säker digital kommunikation är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Meddelanden som skickas via Säker digital kommunikation kan innehålla fritext och bilagor i pdf-format. Meddelandena adresseras till funktionsadresser, exempelvis till en viss enhet på ett äldreboende eller en avdelning på ett sjukhus. Det går inte att skicka meddelanden till enskilda personer.

Skicka e fakura

Säker digital kommunikation bidrar till följande nytta

Minskad beroende av fax och vanliga brev för överföring av känslig information.

Trygghet genom att känslig information inte sprids till obehöriga.

Möjlighet till samma spårbarhet oavsett vilken verksamhet som skickar informationen.

Snabbare handläggning och beslut.

Hur fungerar Säker digital kommunikation?

Säker digital kommunikation är en digital infrastruktur utan eget användargränssnitt. Användarna skapar och tar emot meddelanden i organisationens befintliga lokala system.

SDK Adressbok

Adresserna hanteras i SDK Adressbok

För att kunna skicka och ta emot meddelanden via SDK så behöver adresserna till både avsändare och mottagare finnas registrerade i SDK adressbok. Varje organisation ansvarar för att utse administratörer som uppdaterar den egna organisationens funktionsadresser i SDK Adressbok och tilldelar behörighet till de personer som ska kunna skicka och läsa meddelanden.

vem levererar SDK

SDK levereras av Inera och Digg

De organisationer som ansluter till SDK organiseras i en så kallad federation. En federation är ett nätverk där de deltagande organisationerna är överens om gemensamma spelregler inom teknik och informationssäkerhet och därför kan utbyta information med varandra. Inera är så kallad federationsägare och ansvarar för att godkänna mjukvaran hos de organisationer som ansluter till SDK. Digg ansvarar för att godkänna anslutningarna av de lokala systemen till den gemensamma infrastrukturen för SDK.