PDF-fakturor

Dina fakturor analyseras av AI teknologi som hittar och extraherar data på huvud- eller radnivå. Automatisk matchning av dina leverantörer och avancerad kunskapsupplärning ger dig ökad automatisering och säkerhet.

service och support optosweden

Tolkning av PDF fakturor

Hanteringen av PDF fakturor skiljer sig från e-faktura. PDF fakturor dvs inskannade pappersfakturor eller PDF:er bifogade i mail behöver tolkas.

Tolkning innebär att vi kontrollerar leverantören och läser ut den information som du behöver från fakturan. Vi erbjuder tolkning på huvud eller artikelnivå beroende på dina behov. Tolkade data ska alltid kontrolleras eller verifieras innan de levereras vidare till nästkommande system vilket gör att du i ditt system alltid har kontrollerad och korrekt fakturadata.

PDf fakturor via mail – mindre hantering än pappersfakturor
Hanteringen av en mailfaktura är smidigare än en pappersfaktura då du slipper lägga tid på posthantering och skanning. Fakturan kommer in direkt till tolken och data läses ut. Du väljer om vi ska kontrollera data eller om du vill göra det själv.

Tolkning av PDF fakturor

Pappersfakturor

Pappersfakturor – kräver viss hantering

Behåll kontroll och arbete inhouse eller låt oss göra det så att du inte behöver lägga någon tid alls!

De flesta företagen får fortfarande in fakturor via post. Pappersfakturor innebär mer arbete än fakturor via mail då post ska hanteras och fakturan skannas innan tolkning och kontroll.

Med oss väljer du om du vill skanna fakturorna själv eller ställa om din fakturaadress och låta oss ta hand om det arbetet.

Du väljer också om vi ska kontrollera fakturorna åt dig eller om du vill göra det själv. Flexibiliteten i systemet gör det möjligt att låta oss kontrollera delar eller hela ditt flöde under den tid du önskar.