Kontrollera fakturadata och lär systemet att bli effektivare

CrossState eVoyce är ett självlärande system, vilket gör att du inte behöver lägga tid på att skapa mallar för hur fakturor ska tolkas samt att tolkningen blir säkrare allt eftersom fakturor hanteras.

service och support optosweden
Hem/leverantörsfakturor/fakturakontroll

I början kommer systemet be dig kontrollera fält som applikationen är osäker på eller manuellt lägga till information om osäkerheten gör att den inte vill föreslå ett värde. När kontrollen är gjord skapas kunskap om hur fakturan ska hantera nästa gång. I takt med att kunskap byggs och används blir tjänsten säkrare och kontrollen minskar till att du bara ger ett ok på fakturan med en knapptryckning.

Kontrollen gör att den data som levereras till ditt nästkommande system alltid är korrekt samt att applikationen lär sig, blir bättre och sparar dig tid.

Vill du göra kontrollen själv får du en inloggning och utbildning i vårt system annars låter du oss sköta arbetet.

Vi kan även dela upp ditt flöde så att vi tillexempel hanterar dina omkostnadsfakturor medan du kontrollerar varufakturor med ordrar och artiklar som ska kopplas mot inköp eller tvärtom.

Vi är flexibla enligt hur du vill ha det.

kontrollera fakturadata